Varmistus

Varmista tiedot

Pyydä esittely tai tarjous tietojenne varmuuskopioinnista.

Varmista toiminnan jatkuvuus varmuuskopioilla

Yrityksen toiminnan kannalta kriittiset tiedot ovat nykyisin pääosin digitaalisina, eli tallennettuna joihinkin tietojärjestelmiin. Näiden tietojen menettäminen voi aiheuttaa yrityksen toiminnalle keskeytyksiä tai pahimmillaan tehdä yrityksen täysin toimintakyvyttömäksi.

Tietoa voi kadota johtuen mm. laiterikoista, tietomurron seurauksena, laitteiden katoamisen/varastamisen yhteydessä. Xcuren Tiedonpalautus palvelu voi auttaa, kun kyseessä on fyysinen laite, jonka voitte toimittaa meille tutkittavaksi. Nykyisin tietoa tallennetaan paljon pilvipalveluihin, kunten Microsoft 365 -palveluun. Näissä palveluissa yleisin katoamiseen johtava syy on inhimillinen virhe. Käyttäjän poistaessa vahingossa esim. SharePointista tietoa, katoaminen voidaan havaita vasta myöhemmin, jolloin tieto on lopullisesti menetetty.

Xcuren palvelun avulla voitte varmistua siitä, että tiedot saadaan takaisin.

Helposti

Microsoft 365 varmistukset saadaan käyttöönne vaikka samantien ilman asennuksia. Muut järjestelmät vaativat ohjelmiston, joka huolehtii varmistuksista.

Turvassa

Varmuuskopioidut tiedot ovat salattuina tallessa, joten kukaan muu ei niihin pääse käsiksi.

kannattava

Varmistukset eivät vaadi teiltä työpanosta tai investointeja laitteisiin ja lisensseihin.

Nykytilan arvio

Arvioimme tietoturvan tai tietosuojan nykytilan vaatimuksiin nähden.

Tietojen tunnistus

Kartoitetaan tiedonkäsittely ja siihen liittyvät prosessit, järjestelmät yms.

Riskien hallinta

Tunnistetaan ja arvioidaan riskit ja päätetään toimenpiteistä niiden osalta.

Varmuuskopiointi kannattaa

Tietoturva on laaja kokonaisuus, jossa on paljon huomioitavia asioita. Xcuren palvelukokonaisuus on rakennettu vuosien kokemuksella huomioimaan yritysten useimmin kohtaamat tietoturvahaasteet.

Varmuuskopioinnin hoitamatta jättäminen aiheuttaa yrityksen toiminnalle merkittävän riskin. Yrityksen omien toiminta- ja muiden riskien lisäksi varmistusten unohtaminen on ainakin tietyissä tapauksissa lainsäädännön vastaista ja voi aiheuttaa yritykselle toimenpiteitä viranomaisten taholta. Tiedot on helppoa kadottaa, mutta niiden palauttaminen ilman varmuuskopioita on työlästä tai jopa mahdotonta.

Xcuren Varmistus palvelun avulla suojaat tiedot, jotta ne eivät katoa tahattomasti.

Kerromme mielellämme lisää Varmistus palvelustamme esim. Teamsin välityksellä. Ole meihin yhteydessä ja varmistetaan, että pysytte turvassa.

 

Kysy lisää Varmistuksista