Asiakkaitamme

Tietoturva edellyttää äärimmäisen suurta luottamusta järjestelmien lisäksi myös asiakassuhteisiin. Emme koskaan paljasta asiakkaisiin liittyviä asioita ulkopuolisille. Hyvien asiakassuhteiden myötä syntyy luottamus, josta pidämme tiukasti kiinni. Luottamuksen lisäksi palvelumme ovat saaneet kiitosta asiantuntemuksesta sekä tehokkuudesta.

Asiakkainamme on useita alansa johtavia suuryrityksiä ja PK-yrityksiä, viranomaistahoja sekä sairaanhoitopiirejä.