Tiedonhävitys

Tilaa tiedonhävitys

Pyydä tarjous tai kysy lisää tietojen hävittämisestä.

Huolehdi tietoturvasta laitteiden poistuessa

Sähköisessä muodossa olevan tiedon määrä ja merkitys kasvaa jatkuvasti. Nykyiset sähköiset standardit ja säädökset lisäävät tarvetta tietojen turvalliselle hävitykselle. Muun muassa pankki- ja vähittäiskaupan sekä terveydenhuollon säännökset edellyttävät tietojen todistettavaa hävittämistä. Lisäksi esim. tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää tarpeettomien henkilörekisterien hävittämistä.

Luottamuksellisen tiedon päätyminen vääriin käsiin voi johtaa merkittävän yritysriskin lisäksi myös oikeustoimiin tai viranomaisen langettamiin sanktioihin. Merkityksettömältäkin tuntuvan tiedon päätyminen vääriin käsiin voi aiheuttaa yritykselle ja sen julkisuuskuvalle huomattavaa vahinkoa.

Xcuren palvelun avulla huolehditte, että tiedot hävitetään laitteilta niiden poistuessa käytöstä.

Vaivaton

Noudamme laitteenne Uudenmaan alueella ja huolehdimme niiden turvallisesta tyhjennyksestä. Työn valmistuttua saatte raportin hävityksistä.

Ekologinen

Laitteet tyhjennetään mahdollisuuksien mukaan ohjelmallisesti ja kierrätetään tai käytetään varaosiksi Xcuren tiedonpalautus palvelussa.

Varma

Osaamme palauttaa tiedot, joten tiedämme myös keinot tietojen hävitykseen. Sertifioitu menetelmämme takaa 100% varman tiedonhävityksen.

Nykytilan arvio

Arvioimme tietoturvan tai tietosuojan nykytilan vaatimuksiin nähden.

Tietojen tunnistus

Kartoitetaan tiedonkäsittely ja siihen liittyvät prosessit, järjestelmät yms.

Riskien hallinta

Tunnistetaan ja arvioidaan riskit ja päätetään toimenpiteistä niiden osalta.

Green IT tiedonhävitystä

Tietoturva on laaja kokonaisuus, jossa on paljon huomioitavia asioita. Xcuren palvelukokonaisuus on rakennettu vuosien kokemuksella huomioimaan yritysten useimmin kohtaamat tietoturvahaasteet.

Laitteissa ollut tieto ei häviä tiedot poistamalla tai koneen uudelleen asennuksella. Myöskään laitteen fyysinen tuhoaminen omatoimisesti ei auta, jos ei tiedä mitä tulee rikkoa. Xcuren tietojen hävitykseen käyttämät menetelmät ovat sertifioituja ja takaavat 100% varman tiedonhävityksen. Lisäksi jokaisesta suoritetusta tyhjennyksestä on saatavilla raportti, mikä todistaa että kaikki tallennusvälineellä ollut tieto on täydellisesti hävitetty.

Xcurelle kestävä kehitys ja ympäristöstä huolehtiminen ovat merkittäviä tavoitteita. Xcuren tarjoamana tiedonhävitys tapahtuu turvallisesti ja myös ekologisesti. Tiedonhävitys palvelumme ekologisuus perustuu mm. Xcuren Tiedonpalautus palvelussa tarvittaviin varaosiin. Hävitämme tiedot tallennusvälineiltä ohjelmallisesti tai magnetoimalla, jolloin mm. levyjen lukupäät ja piirilevyt säilyvät ehjinä ja niitä voidaan käyttää varaosina tiedonpalautuksessa. Tätä prosessia hyödyntämällä myös tietojen palautus on nopeaa ja kustannustehokasta. Lisäksi uusien varaosien turha hankkiminen on minimoitu ja Tiedonpalautus on myös kestävän kehityksen mukaista.

Xcuren Tiedonhävitys palvelun avulla suojaat tiedot, jotta ne eivät päädy vääriin käsiin.

Kerromme mielellämme lisää Tiedonhävitys palvelustamme esim. Teamsin välityksellä. Ole meihin yhteydessä ja varmistetaan, että pysytte turvassa.

Kysy lisää Tiedonhävityksestä