Asiantuntijat

Asiantuntijat

Asiantuntijat

Asiantuntevaa apua

Selvitä tietoturvan tai tietosuojan nykytila Xcuren asiantutijoiden avulla.

Kaikki asiantuntijamme omaavat vuosien kokemuksen asiakkaiden ympäristöistä ja niihin liittyvistä tietoturva- ja tietosuojahaasteista. Konsulttimme voivat olla apunanne yksittäisessä tietosuoja-/tietoturvaprojektissa tai voimme vastata johdollenne kokonaisuudesta.

Asiantuntijat

Asiantuntevaa apua

Selvitä tietoturvan tai tietosuojan nykytila Xcuren asiantutijoiden avulla.

Asiantuntija säästää aikaa ja rahaa

Tietoturvallisuuden parantamiseen voi halutessaan tuhlata vaikka yrityksen koko budjetin. Tämä ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista, vaan toteutuksen tulee turvata liiketoiminnan jatkuvuus. Usein organisaation tietoturvan parantaminen aloitetaan niistä haasteista, joita organisaatiossa vastuussa olevat henkilöt ovat työurallaan kohdanneet.

Xcuren asiantuntijoiden avulla saatte tilannekuvan organisaationne tietoturvan tai tietosuojan nykytilasta ja pääsette toteuttamaan parannuskohteita suunnitelmallisesti. Nykytilan kartoitus toteutetaan arvioimalla organisaation kypsyys valittuihin vaatimuksiin nähden. Tällaisia vaatimuksia voivat olla esim. EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) tai ISO27k kriteeristö. Kartoituksen lopputuloksena asiakas saa arviointiraportin, jonka pohjalta on hyvä lähteä toteuttamaan jatkotoimenpiteitä.

Asiantuntijamme voivat olla apunanne myös arvioiden pohjalta toteutettavissa jatkotoimenpiteissä tai yksittäisessä tietoturvan parantamiseen tähtäävässä projektissa, jossa esimerkiksi laaditaan jokin tietoturvallisuuden dokumentointi tai tarkastetaan tietojärjestelmän tekninen tietoturvallisuus.

Analysointi

Analysoidaan asiakkaan toimittama dokumentaatio vasten vaatimuksia.

Työpaja

Käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi dokumentaatio ja prosessit.

Raportti

Asiakas saa raportin, josta ilmenee puutteet ja epäkohdat vaatimuksiin nähden ja toimenpide-ehdotukset niiden ratkaisemiseksi.

Nykytilan arvio

Arvioimme tietoturvan tai tietosuojan nykytilan vaatimuksiin nähden.

Tietojen tunnistus

Kartoitetaan tiedonkäsittely ja siihen liittyvät prosessit, järjestelmät yms.

Riskien hallinta

Tunnistetaan ja arvioidaan riskit ja päätetään toimenpiteistä niiden osalta.

Tietoturvan suunnitelmallisuus

Tietoturva on laaja kokonaisuus, jossa on paljon huomioitavia asioita. Xcuren palvelukokonaisuus on rakennettu vuosien kokemuksella huomioimaan yritysten useimmin kohtaamat tietoturvahaasteet ja näistä muodostuneet parhaat käytännöt.

Tietoturvan toteutus kannattaa tehdä suunnitelmallisesti. Suunnitelmassa voidaan noudattaa tiettyjä vaatimuskehikoita ja hyödyntää hyväksi todettuja malleja. Monesti tietoturvan toteuttaminen ei organisaatiossa kuitenkaan etene, mikäli siihen ei ole sovittuja askelmerkkejä. Myös tietoturvaan liittyvät asiat tulee vastuuttaa ja aikatauluttaa, jotta ne tulevat hoidetuksi.

Xcuren asiantuntijat ohjaavat organisaationne kohti suunnitelmallisempaa ja tietoturvallisempaa toimintaa.

Tietosuojan vaatimusten osalta Xcuren kehittämä Tietosuojatyökalu auttaa organisaatiota toteuttamaan työtä myös itsenäisesti. 

Kerromme mielellämme lisää asiantuntijapalveluistamme ja työkaluista esim. Teamsin välityksellä. Ole meihin yhteydessä ja varmistetaan, että pysytte turvassa.

 

Kysy lisää asiantuntijapalveluista