Tietosuojatyökalu

Tietosuojatyökalu

Tietosuojatyökalu

Kokeile veloituksetta

Aloita ilmainen kokeilu tai pyydä esittely Tietosuojatyökalusta.

Tietosuojatyökalu helpottaa kaikkien yritysten ja organisaatioiden tietosuojatyötä, koosta ja toimialasta riippumatta. Tietosuojatyökalun avulla tietosuojatyön koordinointi on helppoa ja kaikki tarvittava tulee dokumentoiduksi ja osoitusvelvoillisuus hoidetuksi.

Tietosuojatyökalu

Kokeile veloituksetta

Aloita ilmainen kokeilu tai pyydä esittely Tietosuojatyökalusta.

Tietosuoja kuntoon hallitusti

Tietosuojalaki ja EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa kaikkia organisaatioita. Tietosuoja-asetuksen mukaan organisaation on kartoitettava, dokumentoitava ja ylläpidettävä organisaation henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toimet. Tietosuoja-asetuksen keskeinen periaate on osoitusvelvollisuus, jonka mukaisesti organisaation tulee voida osoittaa, että tietosuojalainsäädäntöä on noudatettu toiminnassa. 

Osoitusvelvollisuuteen liittyy mm. informointikäytännöt, käsittelyn oikeusperusteet, riskiarviot ja suojatoimenpiteet ja näihin liittyen henkilötietojen käsittelyn yleinen kuvaus eli seloste käsittelytoimista. Lisätietoa osoitusvelvollisuudesta löytyy esim. Tietosuojavaltuutetun toimiston sivulta.

Tietosuojan huomiotta jättäminen on organisaation toiminnan kannalta riski. Huonosti hoidettu tietosuoja aiheuttaa lainsäädännöllisen riskin, mutta on myös yrityksen julkisuuskuvalle huonoa mainosta.

Xcuren Tietosuojatyökalun avulla asetuksen vaatimusten täyttäminen onnistuu selkeällä ja kustannustehokkaalla tavalla.

Vastuuta ja valvo

Tietosuojatyökalun avulla määrittelet vastuut asioille. Lisäksi jaat tehtäviä ja seuraat helposti niiden valmistumista.

Lakia noudattaen

Tietosuojatyökalu huolehtii, että toimitte lainsäädännön mukaisesti.

Selkeä ja opastava

Tietosuoja-asetus on jäsennelty työkaluun selkeäksi ja työkalu ohjaa huomioimaan oikeat asiat.

Nykytilan arvio

Arvioimme tietoturvan tai tietosuojan nykytilan vaatimuksiin nähden.

Tietojen tunnistus

Kartoitetaan tiedonkäsittely ja siihen liittyvät prosessit, järjestelmät yms.

Riskien hallinta

Tunnistetaan ja arvioidaan riskit ja päätetään toimenpiteistä niiden osalta.

Arvioi osaaminen lähtötasotestillä​

Arvioi veloituksettomalla tietosuojatyökalun testillä, miten hyvin yrityksessänne on huomioitu keskeisiä yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tietosuojatyökalun testin on kehittänyt tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE yhteistyöhankkeena.

Testin tehtyäsi saat tuloksena suuntaa antavan raportin, joka sisältää suosituksia toimenpiteiksi sekä johdattaa lisätiedon pariin.

Lähtötasotestillä voit ensin tarkistaa, miten hyvin hallitset tietosuoja-asetuksen peruskäsitteitä ja -asioita.

Kun haluat apua tietosuojatyöhön, pyydä meiltä esittely ja laita tietosuoja kuntoon Tietosuojatyökalullamme.

Organisaation tietosuojasta vastuulliselle

Tietoturva on laaja kokonaisuus, jossa on paljon huomioitavia asioita. Xcuren palvelukokonaisuus on rakennettu vuosien kokemuksella huomioimaan yritysten useimmin kohtaamat tietoturvahaasteet.

Tietosuojatyötä tehdään organisaatioissa monesti Word- ja Excel-dokumenttien avulla. Dokumenttien ajantasaisuuden hallinta ja työn koordinoiminen ei kuitenkaan ole se, mihin nämä ohjelmistot on suunniteltu. Organisaatioiden tietosuojaan tehty työ valuu helposti hukkaan, jos työ ei ole jollain hallussa. Tietosuojatyökalu huolehtii, että kaikki vaadittava tulee dokumentoitua lainmukaisesti ja tietoja ylläpidetään, joten ne pysyvät ajantasalla. Tietosuojatyökalun avulla organisaationne tietosuoja-asioista vastuullinen henkilö saa helposti koordinoitua ja jaettua työtä organisaatiossa, mikä tukee ihmisten oppimista toimimaan tietosuoja huomioiden.

Kerromme mielellämme lisää Tietosuojatyökalusta esim. Teamsin välityksellä. Ole meihin yhteydessä ja varmistetaan, että pysytte turvassa.

Kysy lisää Tietosuojatyökalusta