Pyydä tarjous koulutuksesta.

Tietosuoja-asetus edellyttää työntekijöiden kouluttamista.

Koulutamme organisaatioita toimimaan tietoturvallisesti

Koulutus on usein merkittävä osa, kun organisaation toimintaa kehitetään tietoturvallisempaan suuntaan. Meiltä saatte koulutuksia lähtien työntekijöiden kokonaisvaltaisesta kouluttamisesta tietoturvaan ja tietosuojaan, kuin myös kohdennetumpia koulutuksia esim. organisaationne tietohallinnolle käyttämienne sovellusten osalta.

Alla lueteltuna muutamia eniten toteuttamiamme koulutuksia.

Tietosuojan ja tietoturvan yleiskoulutus henkilökunnalle

Koulutus organisaationne tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi ja henkilökunnan tietosuojaosaamisen parantamiseksi.

Tarjoamme 2-3 tunnin koulutuksessa osallistujille mielenkiintoisen läpileikkauksen ajankohtaisista uhkista ja riskeistä. Koulutuksessa käsitellään mm. sitä miksi tietoturvallisuus on ylipäätään tärkeää ja kerrotaan miten osallistujat voivat itse toimia tietoturvallisesti. Koulutus antaa osallistujille hyvät lähtökohdat välttää moderneja uhkakuvia, kuten tietojen kalastelua ja ransomwarea. 

Koulutuksessa käydään läpi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja sen vaatimukset. Koulutus antaa yrityksen henkilöstölle ja johdolle kattavan kuvan yritykseltä edellytettävistä toimenpiteistä ja antaa hyvät valmiudet yrityksen toimintaympäristön hahmottamiseen tietosuojan näkökulmasta. 

Tietosuoja 30 minuutissa

Perusmuotoinen tietosuojakoulutus henkilökunnalle tietosuoja-asetuksen ymmärtämiseksi. Mitä työntekijältä edellytetään tietosuoja-asetuksen ja -lain tultua voimaan.

Tietosuojatyökalun koulutukset

XCuren kehittämä Tietosuojatyökalu auttaa organisaatioita toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja täyttämään organisaatioille asetettuja velvoitteita.

Tietosuojatyökalu opastaa kohta kohdalta toimimaan ja dokumentoimaan tarvittavat tiedot asetuksen vaatimusten mukaisesti. Vaatimusten mukainen dokumentointi edellyttää kuitenkin monesti kokonaisvaltaista näkemystä organisaation toiminnasta.

Olemme räätälöineet useita eri koulutusvaihtoehtoja organisaation tietosuojatyöstä vastaaville, henkilöiden lähtötasosta riippuen.

Lue lisää koulutusten sisällöstä Tietosuojatyökalu -sivulta:
https://tietosuojatyokalu.fi/ohjeet/tarvitsen-apua/ 

Pyydä tarjous koulutuksesta