Koulutukset

Koulutukset

Koulutus

Koulutukset henkilöstölle

Pyydä tarjous koulutuksista esim. henkilötietoja käsitteleville tai vaikka koko henkilöstölle.

Koulutamme tietosuojaa ja tietoturvaa vuosien kokemuksella. Järjestämme koulutukset aina organisaation tarpeen mukaan, paikan päällä tai etänä. Meiltä saat käyttöösi myös verkkokoulutuspalvelun, jonka avulla henkilökunta voi kouluttautua omatoimisesti ja verkkokoulutuspalvelusta löytyy myös muuta opiskeltavaa tietoturvan tai tietosuojan lisäksi.

Koulutus

Koulutukset henkilöstölle

Pyydä tarjous koulutuksista esim. henkilötietoja käsitteleville tai vaikka koko henkilöstölle.

Koulutamme organisaatioita toimimaan tietoturvallisesti

Koulutuksella on merkittävä rooli, kun organisaation toimintaa kehitetään tietoturvallisempaan suuntaan. Heikoin lenkki tietoturvan osalta löytyy yleensä työtuolin ja näppäimistön välistä. Koulutustemme avulla henkilöstönne oppii huomioimaan tietoturvan ja tietosuojan jokapäiväisessä toiminnassa. Koulutukset ovat tietosuoja-asetuksen mukaan välttämättömiä vähintäänkin henkilötietojen kanssa tekemisissä oleville, mutta kouluttautumisesta on toki hyötyä koko organisaatiolle.

Henkilötietoja käsittelevän henkilöstön koulutuksen avulla jokainen osallistuja ymmärtää oman vastuunsa tietosuojan toteutumisessa. Organisaation koko henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutuksilla tuodaan kaikille selkeä käsitys nykyisistä uhkakuvista ja huomioonotettavista asioista.

Tietosuojatyökalu kouluttajana

Xcuren kehittämä Tietosuojatyökalu auttaa organisaatioita toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja täyttämään organisaatioille asetettuja velvoitteita. Tietosuojatyökalu itsessään opastaa ja kouluttaa tietosuojan kanssa tekemisissä olevia henkilöitä huomioimaan tietosuojan vaatimuksia ja toimimaan tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Tietosuojatyökalun käyttöön sisältyy veloituksettomat käyttöönottokoulutukset niin tietosuojavastaavalle, kuin organisaation tietosuojatyöhön osallistuvalle henkilöstölle. 

Arvioi osaaminen lähtötasotestillä

Arvioi veloituksettomalla tietosuojatyökalun testillä, miten hyvin yrityksessänne on huomioitu keskeisiä yleisen tietosuoja-asetuksen eli GDPR:n asettamia vaatimuksia. Tietosuojatyökalun testin on kehittänyt tietosuojavaltuutetun toimisto ja TIEKE yhteistyöhankkeena.

Testin tehtyäsi saat tuloksena suuntaa antavan raportin, joka sisältää suosituksia toimenpiteiksi sekä johdattaa lisätiedon pariin.

Lähtötasotestillä voit ensin tarkistaa, miten hyvin hallitset tietosuoja-asetuksen peruskäsitteitä ja -asioita.

Kun haluat apua tietosuojatyöhön, pyydä meiltä esittely ja laita tietosuoja kuntoon Tietosuojatyökalullamme.

Pyydä tarjous koulutuksesta