• Teollisen internetin tuodessa uusia mahdollisuuksia sekä yhä helpompia ratkaisuja käyttöönotettaviksi vauhti kiihtyy ja usein testaaminen voi jäädä vähemmälle. Tiedolla johtamisen näkökulma tässäkin korostuu. Tietotekniikan uuden tarjoaman myötä prosessit muuttuvat.

    Uuteen ajattelun on otettava jo suunnitteluvaiheesta lähtien kyber-näkökulma, jotta saadaan sisäänrakennettua tietoturvallinen käyttö.