• Kyberkartoitukset

    XCure suorittaa suuremmille yrityksille yrityksen sisäisiä kartoituksia, kuinka vastuuhenkilöt näkevät tietoturvan toteutumisen tilan.

    Tämä toimii hyvänä lähtökohtana kehitystoimille!

     

    On hyvä verrata itseään muihin toimioihin alalla.

    Kyberkartoitus 2015 energiasektorille esimerkkinä: