• Security Awareness -koulutus

  Koulutus organisaationne tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi.

  Tarjoamme 2-3 tunnin koulutuksessa osallistujille mielenkiintoisen läpileikkauksen ajankohtaisista uhista ja riskeistä. Koulutuksessa käsitellään mm. sitä miksi tietoturvallisuus on ylipäätään tärkeää ja kerrotaan miten osallistujat voivat itse toimia tietoturvallisesti. Koulutus antaa osallistujille hyvät lähtökohdat välttää moderneja uhkakuvia, kuten tietojen kalastelua ja ransomwarea.

 • Tietosuojakoulutus

  Koulutuksessa avataan tietoturvallisuutta ja tietosuojaa, niiden yhteyttä ja niiden merkitystä yritystoiminnalle.

  Koulutuksessa käydään läpi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja sen vaatimukset. Koulutus antaa yrityksen henkilöstölle ja johdolle kattavan kuvan yritykseltä edellytettävistä toimenpiteistä ja antaa hyvät valmiudet yrityksen toimintaympäristön hahmottamiseen tietosuojan näkökulmasta.

 • Blockchain koulutus

  Lohkoketjuteknologioiden keskeiset käsitteet, konseptit, mallit tekniikat ja sovellukset. Koulutusten tavoitteena on auttaa ymmärtämään mistä blockchain teknologioissa on varsinaisesti kyse ja miten näitä teknologioita voisi hyödyntää omalla alalla.

  Ilmoitautumiset näihin vakiomuotoisiin koulutuksiin Oppia.fi-sivuston kautta tai jos räätälöity koulutustarve; soita Markus Lehtonen +358505484559