Pyydä tarjous tiedonkalastelusta.

Selvitä työntekijöidenne kyvykkyys reagoida tiedonkalasteluviesteihin.

Koukku palvelu selvittää organisaationne kyvykkyyden

Toteutamme phishing eli tiedonkalastelutestausta organisaatioille palveluna. Palvelun avulla voitte testata organisaationne kyvyn suojautua tiedonkalastelulta.

Palvelusta saamanne raportointi antaa todellisen kuvan organisaationne käyttäjien toiminnasta. Käyttäjiä voidaan samassa yhteydessä kouluttaa toimimaan jatkossa oikein ja välttämään kalasteluviestejä.

Ihminen on useimmiten heikoin lenkki

Organisaatioilla, joissa tietoturva otetaan vakavasti ja siihen käytetään suuriakin summia, voivat investoinnit mennä hukkaan, jos käyttäjät jätetään yksin ja heidän annetaan toimia ajattelemattomasti. Henkilökunnnan käyttäytymistä tietoturvan suhteen tulee testata ja henkilökuntaa tulee kouluttaa toimimaan oikein.

Tiedonkalastelu on kehittynyt ja kehittyy koko ajan vaikeammaksi havaita. Haittaohjelmasuojauksista huolimatta tiedonkalasteluviestejä tulee käyttäjien sähköpostiin ainakin silloin tällöin. Monikerroksinen suojaus, kuten XCuren Sampo kohentaa tietoturvaa huomattavasti, mutta mikään tekninen ratkaisu ei yksinään voi estää käyttäjiä toimimasta vaikka epähuomiossa väärin.

Varsinkaan tavallinen toimistotyöntekijä, joka käyttää sähköpostia ja toimisto-ohjelmia ei yleensä voi pelkästä viestin sisällöstä tajuta sen olevan mahdollinen haitallinen viesti. Tällöin käyttäjä voi erehdyksessään aiheuttaa organisaatioon haittaohjelmahyökkäyksen tai pahimmillaan käyttäjä voi luovuttaa jopa omia tunnuksiaan luvattomille toimijoille, ja näiden johdosta voidaan menettää organisaatiolle arvokkaita tietoja.

Tietoturva on parhaimmillaan silloin, kun valitaan oikeat tietoturvatuotteet ja koulutetaan henkilökunta toimimaan oikein.

Kertaluonteinen tiedonkalasteluprojekti tai jatkuva palvelu

Tiedonkalastelu voidaan toteuttaa kertaluontoisena projektina, jonka avulla näette organisaationne kokonaistilanteen ja voitte päättää jatkotoimista. Kuukauden mittaisen projektin aikana voidaan toteuttaa useampia testejä ja edellyttää käyttäjiä myös suorittamaan koulutuksia.

Organisaation kyvykkyys kannattaa testata jatkossakin. Tehtyänne mahdollisesti investointeja organisaation koulutukseen tai ohjeistukseen, kannattaa viestien perillemeno testata jonkin ajan kuluttua uudelleen, jotta voitte arvioida investointien kannattavuuden.

Projekti kannattaa uusia esim. puolivuosittain tai kerran vuodessa, jolloin kuva organisaation kypsyydestä pysyy ajantasaisena. Uusittaessa projekti määräajoin, varmistetaan myös uusien uhkien huomiointi sekä uusien työntekijöiden tietoturvaopit. Palvelun saatte halutessanne myös toistaiseksi voimassa olevana, jolloin testejä voidaan toteuttaa niin usein kuin haluatte tai tekemällä testit organisaatioyksikkö kerrallaan.

Pyydä tarjous tiedonkalastelusta