Pyydä tarjous tietoturvan ohjauspalvelusta

Selvitä tietoturvan nykytila ja saa suunnitelma sen kehittämiseksi.

Kompassi ohjaa toimimaan tietoturvallisesti

Ohjaamme organisaatiotanne kohti suunnitelmallisempaa ja tietoturvallisempaa toimintaa. Voimme olla apunanne yksittäisessä tietoturvaprojektissa tai vastata johdollenne kokonaisuudesta.

Yksittäinen projekti voi olla esimerkiksi jonkin tietoturvallisuusdokumentin laatiminen tai tietojärjestelmän teknisen tietoturvallisuuden tarkastaminen.

Useimmiten tietoturvan parantaminen lähtee kuitenkin liikkeelle organisaation hallinnollisen ja/tai teknisen tietoturvallisuuden nykytilan kartoittamisella. Kartoitukset voidaan toteuttaa mm. ISO27k tai kotimaisia kriteeristöjä hyödyntäen, asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Kartoituksessa luodaan suunnitelma tietoturvallisuuden kehittämiseksi ja sen toimeenpanemisessa voimme myöskin olla organisaation apuna sovitun mukaisesti vaikka yhden päivän kuukaudessa.

Pyydä tarjous tietoturvan ohjauspalvelusta