• Tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen

    XCure Solutions on mukana Hanselin 2015-2019 puitesopimuksessa tarjoamassa laajaa osaamistaan tietoturvan osa-alueelle ”Tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen”.

    Tietoturvallisuus pelastustoimessa

    Osana inhimillistä turvallisuutta myös pelastustoimi on suurten rakenneuudistusten edessä, jossa teknologialla on ratkaiseva rooli. Pelastustoimen ollessa keskeinen osa kriittistä infrastruktuuria, tulee myös kyberturvallisuuden ympärillä käytävä keskustelu ulottaa koskemaan pelastustoimea. 

    Pelastusviranomaisten käyttöön tulee yhä enemmän luottamukselliseksi luokiteltua tietoa, jonka elinkaarenhallintaa tulee kiinnittää erityistä huomiota.

    Joukossamme on vahvaa pelastustoimen erityisosaamista, jota tarjoamme konsultoinneissa, auditoinneissa sekä koulutuksissa puhuttaessa tiedon turvallisesta hyödyntämisestä kokonaisvaltaisesti myös pelastustoimessa. Työkaluina käytämme standardien lisäksi KATAKRIA  sekä VAHTI- dokumentteja tiedon luokitteluun, tietoturvapolitiikkojen määrittelyyn, tiedon omistajuuden määrittelyyn, tiedon elinkaaren hallintaan sekä  kyberturvallisuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä.