Tietosuojavastaava palveluna

Tietosuojavastaava palveluna

Tietosuojavastaava

Tietosuojan avuksi

Pyydä meidät avuksi tietosuojatyön koordinointiin.

Tietosuoja-asetus (GDPR) saattaa velvoittaa organisaatioita nimeämään tietosuojavastaavan (DPO). Ulkoistettu tietosuojavastaava (DPOaaS) on avuksi, jos organisaatiostanne ei löydy tehtävään sopivaa henkilöä ja haluatte varmistaa, että toimitte tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kaikki asiantuntijamme omaavat vuosien kokemuksen asiakkaiden ympäristöistä ja niihin liittyvistä tietoturva- ja tietosuojahaasteista. 

Tietosuojavastaava

Tietosuojan avuksi

Pyydä meidät avuksi tietosuojatyön koordinointiin.

Tietosuojavastaavan tai -vastuullisen nimittäminen

Tietosuojavastaavaa nimitettäessä organisaation tulee huolehtia, ettei henkilön asema organisaatiossa aiheuta eturistiriitoja. Lue lisää tietosuojavastaavan asemasta.

Organisaatiolle on usein hyötyä tietosuojavastaavan nimittämisestä, vaikka sitä ei GDPR:n mukaan tarvitsisi nimetä. Vähintäänkin organisaation kannattaa etsiä osaava henkilö, jonka vastuulle tietosuoja annetaan.

Tietosuojavastaavan (DPO) tai -vastuullisen työ on mm. pitää lankoja käsissään ja vastata tietosuojatyöstä organisaation johdolle. Tietosuojavastaava toimii koko organisaation apuna ja huolehtii, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan. Lue GDPR:n määritelmät tietosuojavastaavan tehtävistä.

Tietosuojavastaava tai -vastuullinen palveluna

Palvelumme käynnistyy alkukartoituksella, jossa saatte tilannekuvan organisaationne tietosuojan nykytilasta. Nykytilan kartoittaminen on olennainen, jotta tietosuojan osalta tehdään oikeita toimenpiteitä suunnitellusti ja kustannustehokkaasti.

Xcuren asiantuntijat, yhdessä kehittämämme Tietosuojatyökalun kanssa, ovat apunanne tietosuojan kuntoon laittamisessa ja hallinnassa. Tietosuojatyökalu auttaa tietosuojavastaavaa/-vastuullista jakamaan roolien mukaisia vastuita henkilöille ja tehtävienhallinan avulla varmistamaan, että kaikki olennainen tulee myös tehtyä. Tietosuojatyökalu tarjoaa keskitetyn paikan kaikelle tietosuojaan liittyvälle dokumentaatiolle, joka edesauttaa osoitusvelvollisuuden toteuttamisessa ja lainmukaisessa toiminnassa.

Asiantuntijamme voivat toimia organisaationne tietosuojavastaavana tai koordinoimassa työtä, vastuullisen roolissa sekä neuvonantajina. Lisäksi voimme auttaa arvioiden pohjalta toteutettavissa yksittäisissä jatkotoimenpiteissä.

Analysointi

Analysoidaan asiakkaan toimittama dokumentaatio vasten vaatimuksia.

Työpaja

Käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi dokumentaatio ja prosessit.

Raportti

Asiakas saa raportin, josta ilmenee puutteet ja epäkohdat vaatimuksiin nähden ja toimenpide-ehdotukset niiden ratkaisemiseksi.

Nykytilan arvio

Arvioimme tietoturvan tai tietosuojan nykytilan vaatimuksiin nähden.

Tietojen tunnistus

Kartoitetaan tiedonkäsittely ja siihen liittyvät prosessit, järjestelmät yms.

Riskien hallinta

Tunnistetaan ja arvioidaan riskit ja päätetään toimenpiteistä niiden osalta.

Tietosuojan ja tietoturvan suunnitelmallisuus

Tietoturva on laaja kokonaisuus, jossa on paljon huomioitavia asioita. Xcuren palvelukokonaisuus on rakennettu vuosien kokemuksella huomioimaan yritysten useimmin kohtaamat tietoturvahaasteet.

Tietoturvan toteutus kannattaa tehdä suunnitelmallisesti. Suunnitelmassa voidaan noudattaa tiettyjä vaatimuskehikoita ja hyödyntää hyväksi todettuja malleja. Tietosuojan osalta EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki asettavat raamit, mitä organisaation tulee vähintäänkin tehdä ja huomioida.

Monesti tietoturvan tai tietosuojan toteuttaminen ei organisaatiossa kuitenkaan etene, mikäli siihen ei ole sovittuja askelmerkkejä. Tietoturvaan, kuten myös tietosuojaan liittyvät asiat tulee vastuuttaa ja aikatauluttaa, jotta ne tulevat hoidetuksi.

Tietosuojan vaatimusten osalta Xcuren kehittämä Tietosuojatyökalu auttaa organisaatiota toteuttamaan työtä myös itsenäisesti. Tietosuojatyökalu on tietosuojavastaavan tai koordinaattorin työväline tietosuojatyön hallintaan.

Tutustu Xcuren muihin tietosuoja- ja tietoturvapalveluihin.

Kerromme mielellämme lisää asiantuntijapalveluistamme ja työkaluista esim. Teamsin välityksellä. Ole meihin yhteydessä ja varmistetaan, että pysytte turvassa.

Kysy lisää asiantuntijapalveluista