• Tietoturvallisen toiminnan ja jatkuvuuden varmistava palvelu

  Jatkuvuus ja varautuminen erilaisiin tietoturvallisuuteen kohdistuviin uhkiin ja muihin organisaation ydinliiketoimintaan vaikuttaviin häiriötilanteisiin on välttämätöntä luottamuksellisen toiminnan varmistamiseksi. Jatkuvasti muuttuva kyberturvallisuustilanne hankaloittaa kuitenkin tietoturvallisuuden ajantasaisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden ylläpitoa kaikissa orgnisaatioissa.

  XCuren TTT-palvelu on suunniteltu tukemaan organisaatiota erilaisissa muuttuvissa tietoturvallisuuteen kohdistuvissa haasteissa. Tarjoamassamme palvelussa nojaudumme kansainvälisiin ISO27k -standardeihin, sekä kotimaisiin KATAKRI -kriteeristöön ja VAHTI -ohjeistuksiin, lakeihin ja asetuksiin, unohtamatta tietenkään asiakkaan toimialaan kohdistuvia erityisiä vaatimuksia. Palvelua käyttöönotettaessa asiantuntijamme käyvät yhdessä asiakkaan kanssa läpi juuri heidän orgnisaatioonsa kohdistuvat uhat, riskit ja lakisääteiset vaatimukset.

  Palvelu aloitetaan aina kartoittamalla organisaation tietoturvallisuuden nykytila. Vastuuhenkilöksi nimetty XCuren asiantuntija tunnistaa yrityksen tietoturvallisuuteen vaikuttavan "pelikentän" ja toteuttaa nykytila-analyysin toimialaan kohdistuvien riskien ja vaatimusten mukaisesti. Analyysin pohjalta organisaatiolle luodaan kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen tietoturvallisuuden vuosisuunnitelma.

 • Jatkossa nimetty XCuren asiantuntija toimii organisaation tukena:

  - vuosisuunnitelman toteuttamisessa

  - uusien riskien tunnistamisessa

  - dokumentaation kehittämisessä

  - kouluttajana