• Sote-uudistuksen mukana tuomat haasteet tietoturvallisuuden näkökulmasta

  Suomalainen yhteiskunta on jo keskellä Sote-uudistusta. Kyse on merkittävästä muutosprosessista.
  Tiedon turvallinen käsittely on jäänyt prosessissa vähemmälle huomiolle. Kysymykset, kuten esimerkiksi uudet rekisterinpitäjän sekä toimeksisaajan vastuut ja velvollisuudet, potilastietojen uudelleen arkistointi, sekä vanhojen potilastietojen arkistointiin liittyvät kysymykset ovat usein avoimia.

  Tietoturvallisuus potilaan yksilönsuojan takeena

  • Muutosprosessin suunnittelussa tietosuojalainsäädännön, sekä tiedon eheyden, luottamuksellisuuden ja käytettävyyden asettamat erityistavoitteet näyttäytyvät kriittisinä vaatimuksina.

  • Prosessin muutoksen tavoitteen ollessa tiedolla johtaminen, on tietoturvallisuus keskeinen attribuutti, joka näyttäytyy luontaisena osana toimijan arjessa. On tarkoituksenmukaista, että asiantuntujat saavat juuri oikean tiedon hoitoketjun eri vaiheissa periaatteella : ’’ you get what you need ’’

  ISO 27799, KATAKRI ja VAHTI suomalaisessa terveydenhuollossa

  • XCuren tavoitteena on tukea Sote-uudistusta tarjoamalla kansallisten (VAHTI, KATAKRI) ja kansainvälisten (ISO27799) vaatimusten mukaisia palveluitaan terveydenhuollon organisaatiolle.
  • Lisäksi konsulttimme tuntevat muut terveydenhuollon sektoriin kohdistuvat lakisääteiset vaatimukset.
  • “XCure guides you through”

  XCuren tavoitteena on tukea Sote-uudistusta

  Tietojohtamisella tarkoitetaan muutosprosessia, joka toteutetaan olemassa olevan tai uuden teknoloigian avulla. Jossa keskeisesti otetaan huomioon toimijoiden ja toimintaympäristön kypsyys teknologian avulla toteutettavaan prosessin muutokseen.