• Security Awareness -koulutus

    Koulutus organisaationne tietoturvatietoisuuden lisäämiseksi.

    Tarjoamme 2-3 tunnin koulutuksessa osallistujille mielenkiintoisen läpileikkauksen ajankohtaisista uhista ja riskeistä. Koulutuksessa käsitellään mm. sitä miksi tietoturvallisuus on ylipäätään tärkeää ja kerrotaan miten osallistujat voivat itse toimia tietoturvallisesti. Koulutus antaa osallistujille hyvät lähtökohdat välttää moderneja uhkakuvia, kuten tietojen kalastelua ja ransomwarea.

  • Tietosuojakoulutus

    Koulutuksessa avataan tietoturvallisuutta ja tietosuojaa, niiden yhteyttä ja niiden merkitystä yritystoiminnalle.

    Koulutuksessa käydään läpi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja sen vaatimukset. Koulutus antaa yrityksen henkilöstölle ja johdolle kattavan kuvan yritykseltä edellytettävistä toimenpiteistä ja antaa hyvät valmiudet yrityksen toimintaympäristön hahmottamiseen tietosuojan näkökulmasta.