• Kyberturvallisuus ja jatkuvuus energia-alan keskiössä

    Energia-ala on yksi keskeisimmistä yhteiskunnan toimialoista. Huoltovarmuuden piiriin kuuluvan alan kyberturvallisuus on tärkeää ja välttämätöntä toteuttaa. Palveluiden jatkuvuus on varmistettava. Haasteellinen toimiala asettaa organisaatioille erityisiä paineita kansainvälisten vaatimusten täyttämiseksi. Organisaatiot ponnistelevat jatkuvasti näiden haasteiden parissa, ovatko prosessimme ja järjestelmämme ajantasalla, täyttääkö ympäristömme sille asetetut tietoturvallisuusvaatimukset?

    ISO27019, KATAKRI ja VAHTI suomalaisessa energiasektorissa

    XCure Solutions Oy:n energia-alaan keskittyneet asiantuntijat auttavat organisaatiota kartoittamaan tietoturvallisuuden nykytilan ja luomaan toimintasuunnitelman tietoturvallisuuden parantamiseksi. Asiantuntijamme tuntevat alaan kohdistuvat vaatimukset ja osaavat opastaa asiakastaan sokkeloisessa vaatimuskentässä. KATAKRI, VAHTI, ISO, useiden vaatimusten ja kriteeristöjen sovittaminen organisaation tarpeen ja kypsyyden mukaan sujuvat asiantuntijoiltamme,

    Tietojohtaminen energiasektorin jatkuvuuden ja huoltovarmuuden tukipilarina